Kryeqytetet Pjesa e parë

Kryeqytetet Pjesa e parë

Ky është një kuiz nga Gjeografia.Në këtë kuiz janë pyetje për Kryeqytetet e botës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. rnrnrnZgjidhni përgjigjet e sakta rreth kryeqyteteve te botes. Testoni veten se sa keni njohuri rreth kryeqyteteteve te botes. rnrnrnrnKryeqytetet e botes, kryeqytetet e te gjitha shteteve, kryeqytetet e ballkanit, kryeqytetet e shteteve te botes, kryeqytetet e afrikes, kryeqytetet e europes, kryeqyteti i Zimbabwese, kryeqyteti i Zimbabwese, Lusaka, Sanaa, Hanoi, Harare, kryeqyteti i Uruguajit, Karakas, Tashkent, Montevideo, Kijev, kryeqyteti i SHBA-ve, New York, Londra, Parisi, Washinghtoni, kryeqyteti i Turqisë, Stambolli, Izmiri, Antalia, Ankara, kryeqyteti i Suedise, Oslo, Stokholmi, Madridi, Bangkok, kryeqyteti i Togos, Lome, Tunis, Damascus, Colombo, kryeqyteti i Arabise Saudite, Bagdati, Sheriati, Riadi, Jerusalemi, kryeqyteti i Rusise, Kigali, Lisbona, Ljubljana, Moska, kryeqyteti i Peruse, Manila, Lima, Asuncion, Rabat, kryeqyteti i Malit, Monako, Tripoli, Bamako, Maseru,

Towers of Hanoi

Towers of Hanoi

Tower of Hanoi – Classic disc moving solitaire puzzle game.

rn

The goal is to move all the discs from the left peg to the right one. Click and drag with the mouse to move a disc. Only one disc may be moved at a time. A disc can be placed either on an empty peg or on top of a larger disc. Try to move all the discs using the smallest number of moves possible.

Tower of Hanoy

Tower of Hanoy

The goal is to build a single vertical column of nine cards, the 9 at the top and the Ace at the bottom. At the beginning there are three columns of three cards each. The player can move cards between different columns following these rules: only the exposed card in each column can be moved and only if the exposed card in the destination column is higher in rank.

Click on an exposed card to select it, then click on the destination column to move it. Press +/- to enable/disable sound.